ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

2015-01-07 10:13

Πώς θα αποδείξουμε μέσα στην  τάξη, με πειράματα, την ύπαρξη του ατμοσφαιρικού αέρα

airD.pdf (905,5 kB)

—————

Πίσω